Inisiatif Biji-biji bekerjasama dengan Universiti Falmouth dalam Projek Plastik Inovasi Bertanggungjawab untuk Kehidupan dan Alam Sekitar (RIPPLE) melalui projek 'Awareness, Resilience and Collaboration' A.R.C. Challenge Malaysia oleh British Council.

Melalui A.R.C. Challenge Malaysia, salah satu inisiatif British Council dalam menerajui COP26, Inisiatif Biji-biji berharap dapat bekerjasama dengan Universiti Falmouth dalam program pemindahan pengetahuan dan kemahiran untuk menginovasikan peluang produk dan komunikasi baru berdasarkan projek kitar semula plastik kecil-kecilan yang berterusan di Malaysia, yang dipanggil Beyond Bins. Komuniti yang terlibat dalam inisiatif ini akan mendapat manfaat daripada pembelajaran tentang peranan reka bentuk dalam ekonomi pekeliling manakala pelajar Falmouth berinovasi cara untuk mencipta produk baru daripada sisa. 

Dalam naratif perubahan iklim, ekonomi pekeliling membentuk komponen yang sangat diperlukan untuk memenuhi matlamat utama Perjanjian Paris - mengehadkan pemanasan global kepada 1.5 darjah Celsius berbanding dengan tahap pra-industri. 

Ekonomi pekeliling memainkan peranan dalam mengurangkan baki 45% daripada jumlah pelepasan gas rumah hijau semasa, yang disumbangkan oleh cara kita membuat dan menggunakan produk dan bagaimana kita menghasilkan makanan. 

Apabila kita memasuki dekad baru, jam terus menandakan; desakan untuk tindakan iklim tidak pernah lebih besar. Sebagai inisiatif yang membawa kepada COP26, Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2021 yang akan diadakan pada bulan November di Glasgow, UK, Majlis British melancarkan Cabaran A.R.C. ('Kesedaran, Ketahanan dan Kerjasama Malaysia. 

Berinovasi dengan plastik untuk ekonomi pekeliling dengan RIPPLE

Inisiatif Biji-biji dan Universiti Falmouth adalah salah satu daripada tiga penerima geran A.R.C. Challenge Malaysia, yang memberi laluan kepada projek RIPPLE (Projek Plastik Inovasi Bertanggungjawab untuk Kehidupan dan Alam Sekitar). 

"Melalui geran A.R.C. kami diberi peluang untuk bergabung dengan rakan kongsi antarabangsa, dalam kes ini sebuah universiti UK yang memenangi anugerah," kata Juliana Adam, Ketua Pegawai Eksekutif Inisiatif Biji-biji. 

"Perkongsian ini membolehkan Biji-biji mendapat perspektif yang berbeza daripada bakat antarabangsa yang akan datang, dengan mengambil kira latar belakang dan pendedahan mereka yang pelbagai kepada kemampanan dan reka bentuk produk dan mempunyai yang bercampur dengan konteks tempatan."  

Lensa pemikiran reka bentuk dalam melihat perubahan iklim 

RIPPLE juga berharap untuk membina legasi pereka muda yang aktif mengamalkan kemahiran berfikir bentuk yang membenamkan agenda perubahan iklim. 

Para pelajar dari Universiti Falmouth akan bekerjasama untuk menginovasikan peluang produk dan komunikasi baru berdasarkan penyelesaian kitar semula plastik berskala kecil yang sedang berlangsung dengan komuniti tempatan (Malaysia), yang dipanggil Beyond Bins

Beyond Bins adalah inisiatif ekonomi pekeliling yang melibatkan komuniti terpinggir atau terpencil tempatan dalam inisiatif kitar semula yang mengubah sisa menjadi 100% produk kitar semula dan menjana aliran pendapatan alternatif untuk komuniti ini. 

Sejak tahun 2020, Beyond Bins telah melibatkan Persatuan Perkhidmatan Sosial dan Pembangunan Masyarakat Daerah Gombak (PSPK), sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang berdaftar yang memperkasakan individu, terutamanya wanita dan belia, dalam integrasi sosial dan pembangunan sosioekonomi ke arah mencapai kehidupan yang bertanggungjawab, produktif dan harmoni. 

Tingkatkan komuniti kurang bernasib baik 

Melalui RIPPLE, satu bengkel pemindahan kemahiran antara pelajar Falmouth dan ahli komuniti PSPK akan diadakan bagi memastikan ilmu pengetahuan disebarkan dan memberi manfaat kepada semua pihak berkepentingan yang terlibat. 

Ahli-ahli komuniti PSPK akan mendapat peluang yang berharga untuk mengaplikasikan kemahiran dan konsep yang dipelajari daripada program Beyond Bins dalam mewujudkan produk plastik kitar semula daripada sisa plastik isi rumah, membuka aliran pendapatan alternatif. 

Dalam jangka masa panjang, penglibatan ini berfungsi sebagai peringatan yang mendalam tentang makna di sebalik kerja-kerja kecil-kecilan, berasaskan komuniti yang dilakukan untuk mempercepatkan usaha dalam mengurangkan kesan perubahan iklim. 

Dalam temu bual sebelum ini yang diadakan pada Mac 2021, Keerthana, pentadbir PSPK, menyatakan peralihan itu bertujuan untuk berkelakuan lestari di kalangan ahli komuniti. 

"Anda akan melihat orang-orang ini dalam komuniti yang menjual barangan kitar semula, tetapi ia tidak dilakukan daripada tumpuan kemampanan," jelas Keerthana. 

"Program biji-biji ini telah berjalan dengan baik untuk membantu masyarakat mendapat kesedaran mengenai kemampanan dan kitar semula, dan kini mereka ini mempunyai tujuan yang baru," kata Keerthana.

Mengubah pemikiran tentang nilai sisa plastik 

Plastik secara amnya dilihat sebagai bahan sisa bernilai rendah. Sikap positif dalam menangani sisa, seperti tabiat kitar semula yang betul dan pemikiran kemampanan sering datang sebagai selepas itu. 

Daripada 8.3 bilion tan metrik plastik yang dihasilkan,6.3 bilion tan metrik telah menjadi sisa plastik; tetapi hanya 9% telah dikitar semula

Melalui RIPPLE, Biji-biji dan Falmouth bertujuan untuk merevolusikan persepsi dan tingkah laku terhadap plastik melalui pemikiran reka bentuk dan inovasi, menunjukkan peranan penting dalam ekonomi pekeliling dan dalam memuncak tingkah laku alam sekitar yang disengajakan dan positif.

Inisiatif Biji-biji berharap untuk meningkatkan Beyond Bins melalui perkongsian strategik dengan Universiti Falmouth melalui A.R.C. Challenge Malaysia, membuka peluang yang pelbagai untuk skala, dan yang lebih penting, untuk mencetuskan perbualan yang lebih besar dengan pihak berkepentingan lain untuk meletakkan tindakan. 

Dalam perlumbaan menentang jam untuk masa depan yang mampan, dunia pasti memerlukan tindakan cepat, radikal dan inovatif untuk memajukan agenda iklim. RIPPLE adalah tingkap ke dalam dunia kemungkinan ekonomi pekeliling melalui prinsip-prinsip pemikiran reka bentuk, membuka jalan bagi pembuat perubahan masa depan dan pemimpin yang membenamkan tindakan iklim dalam semua yang mereka lakukan. 

Untuk maklumat lanjut mengenai geran A.R.C. Challenge Malaysia, sila layari laman web British Council Malaysia di sini.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kerjasama antara Inisiatif Biji-biji dan Universiti Falmouth.