Kuasa inovasi sosial yang diterajui belia

Apakah inovasi sosial?

Inovasi sosial adalah proses membangun dan menggunakan penyelesaian yang berkesan untuk menyelesaikan isu-isu sosial dan alam sekitar sistemik dalam menyokong kemajuan sosial. Penyelesaian ini sering memerlukan kerjasama di seluruh dunia kerajaan, perniagaan dan bukan keuntungan. 

Secara umum, inovasi sosial memberi tumpuan kepada idea dan penyelesaian yang mewujudkan nilai sosial, dan bertujuan untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan individu, masyarakat dan alam sekitar, sambil menyumbang kepada pembangunan ekonomi.

Ia adalah mengenai menyelesaikan isu-isu sosial semasa kita, seperti kemiskinan, ketidakstabilan kewangan dan pertumbuhan ekonomi yang perlahan, dengan idea-idea baru dan inovatif untuk menghasilkan hasil sosial yang lebih baik untuk masyarakat kita.

Peranan inovasi sosial dalam masyarakat

Konsep inovasi sosial boleh abstrak, tetapi melihat dengan teliti di sekeliling kita akan mendedahkan bahawa inovasi sosial diterapkan di sekeliling kita untuk meningkatkan kehidupan orang yang kurang mendapat perhatian.

Inovasi itu sendiri boleh menjadi produk, perkhidmatan atau model yang menangani keperluan komuniti yang tidak dipenuhi dengan cara yang sangat berkesan sambil meningkatkan kehidupan masyarakat. 

Di Malaysia, inovasi sosial semakin meningkat sebagai pintu masuk yang berkembang untuk menangani beberapa cabaran paling kompleks yang amalan perniagaan konvensional tidak dapat ditangani. 

Diterajui oleh usahawan sosial yang memberi inspirasi kepada usahawan sosial dan pembuat perubahan yang bersemangat yang menenun inovasi sosial ke dalam strategi perniagaan, keusahawanan sosial membawa jalan kepada pertumbuhan, pemulihan dan kemakmuran. 

Sebagai salah satu perusahaan sosial perintis di Malaysia, kami amat berbesar hati untuk berada di jalan ini yang membantu komuniti kami berdiri di atas kaki mereka sendiri dengan inisiatif utama kami (seperti Beyond Bins) yang menangani masalah mata pencarian dan alam sekitar. 

Kuasa belia dalam inovasi sosial

Di bawah lapisan perkongsian strategik dengan perniagaan dan dasar untuk memperkasakan inovasi sosial, peranan yang dimainkan oleh belia sering kali tidak disedari; namun ia adalah salah satu yang paling penting. 

Belia adalah pemimpin hari esok. Sebagai pembuat perubahan yang bersemangat dan bercita-cita tinggi, mereka mempunyai semua kuasa untuk bangkit sebagai usahawan sosial dengan bimbingan dan kepakaran, menegakkan inovasi sosial dan tanggungjawab dengan cara kreatif untuk membantu masyarakat yang kurang bernasib baik. 

Untuk program, acara dan aktiviti berkaitan inovasi sosial, lihat Me.reka!

Menurut Laporan Belia Dunia, belia mempunyai kualiti tertentu yang membolehkan mereka menangani cabaran dengan cara yang kreatif dan inovatif.

Aset Sosial

Orang muda mempunyai pengetahuan langsung tentang komuniti mereka, kedudukan unik untuk menyediakan penyelesaian inovatif kepada masalah sosial.

Pemikiran Berbeza

Terdapat bukti fisiologi yang menunjukkan otak remaja merekrut kawasan otak teras untuk menjadi inovatif / menghasilkan kegunaan alternatif untuk item.

Pengalaman dengan teknologi

Inovasi teknologi mencerminkan landskap maya yang berkembang pesat dan berubah.

Kebimbangan masa depan mereka 

Keprihatinan terhadap masa depan membawa belia bersama-sama untuk memulakan perubahan dan membina kecekapan abad ke-21 - apa yang akan datang berbanding sekarang.

Berkembang maju kerana masih hidup

Selain menjana pekerjaan, keusahawanan sosial belia bertujuan lebih tinggi: pengalaman kerja awal, membina kemahiran kepimpinan dan rasa agensi masyarakat.

Pelajar yang boleh menyesuaikan diri dan cepat

Lebih terbuka kepada mod baru mendekati masalah, sumber pembelajaran lain dan memulakan perubahan.

Suka artikel ini? Mengapa tidak berkongsi