Apakah inovasi sosial?

Inovasi sosial adalah proses membangun dan menggunakan penyelesaian yang berkesan untuk menyelesaikan isu-isu sosial dan alam sekitar sistemik dalam menyokong kemajuan sosial. Penyelesaian ini sering memerlukan kerjasama di seluruh kerajaan, perniagaan dan dunia bukan untung. 

Secara umumnya, inovasi sosial memberi tumpuan kepada idea dan penyelesaian yang mewujudkan nilai sosial, dan bertujuan untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan individu, komuniti dan alam sekitar, sambil menyumbang kepada pembangunan ekonomi.

Ia adalah untuk menyelesaikan isu-isu sosial semasa, seperti kemiskinan, ketidakstabilan kewangan dan pertumbuhan ekonomi yang perlahan, dengan idea-idea baru dan inovatif untuk menghasilkan hasil sosial yang lebih baik untuk komuniti kami.

Peranan inovasi sosial dalam masyarakat

Konsep inovasi sosial boleh abstrak, tetapi melihat dengan teliti di sekeliling kita akan mendedahkan bahawa inovasi sosial digunakan di sekeliling kita untuk meningkatkan kehidupan orang yang kurang bernasib baik.

Inovasi itu sendiri boleh menjadi produk, perkhidmatan atau model yang menangani keperluan komuniti dengan cara yang sangat berkesan di samping meningkatkan kehidupan masyarakat. 

Di Malaysia, inovasi sosial semakin meningkat sebagai pintu masuk yang berkembang pesat untuk menangani beberapa cabaran yang paling kompleks bahawa amalan perniagaan konvensional tidak dapat ditangani. 

Diterajui oleh usahawan sosial yang menginspirasikan usahawan sosial dan pembuat perubahan yang bersemangat yang mengintai inovasi sosial ke dalam strategi perniagaan,keusahawanan sosial membawa jalan kepada pertumbuhan, pemulihan dan kemakmuran. 

Sebagai salah satu syarikat sosial perintis di Malaysia, kami berbesar hati untuk berada di jalan ini yang membantu komuniti kami berdiri di atas kaki mereka sendiri dengan inisiatif utama kami (seperti Beyond Bins) yang menangani kehidupan dan isu-isu alam sekitar. 

Kuasa belia dalam inovasi sosial

Di bawah lapisan perkongsian strategik dengan perniagaan dan dasar untuk memperkasakan inovasi sosial, peranan yang dimainkan oleh belia sering tidak disedari; namun ia adalah salah satu yang paling penting. 

Belia adalah pemimpin esok. Sebagai pembuat perubahan yang bersemangat dan bercita-cita tinggi, mereka mempunyai kuasa untuk bangkit sebagai usahawan sosial dengan bimbingan dan kepakaran, menegakkan inovasi sosial dan tanggungjawab dalam cara kreatif untuk membantu masyarakat yang kurang bernasib baik. 

Untuk program, acara dan aktiviti berkaitan inovasi sosial, lihatLah Me.reka!

Menurut Laporan Belia Dunia, golongan belia mempunyai sifat-sifat tertentu yang membolehkan mereka menangani cabaran dengan cara yang kreatif dan inovatif.

Aset Sosial

Orang muda mempunyai pengetahuan pertama tentang komuniti mereka, yang diletakkan secara unik untuk menyediakan penyelesaian inovatif kepada masalah sosial.

Pemikiran Divergent

Terdapat bukti fisiologi yang menunjukkan otak remaja merekrut kawasan otak teras untuk menjadi inovatif / datang dengan kegunaan alternatif untuk barangan.

Pengalaman dengan teknologi

Inovasi teknologi mencerminkan landskap maya yang berkembang pesat dan berubah.

Bimbangkan masa depan mereka 

Keprihatinan terhadap masa depan membawa belia bersama-sama untuk memulakan perubahan dan membina kecekapan abad ke-21 – apa yang seterusnya vs apa yang ada sekarang.

Berkembang maju ke atas hidup

Selain menjana pekerjaan, keusahawanan sosial belia juga bertujuan untuk meningkatkan pengalaman kerja, membina kemahiran kepimpinan dan semangat agensi masyarakat.

Pelajar yang boleh menyesuaikan diri dan cepat

Lebih terbuka kepada mod baru untuk mendekati masalah, sumber pembelajaran lain dan memulakan perubahan.