Pertanian Lestari menggunakan Lalat Askar Hitam (BFS)-Frass

Memerangi pembaziran makanan dan memberi tumpuan kepada sekuriti makanan negara kita adalah keutamaan utama Bioloop dalam usaha mereka ke arah kelestarian. Dengan merevolusikan pengurusan sisa makanan, Bioloop juga berharap dapat memberi makan kepada Malaysia dengan menggunakan lalat Black Soldier Flies(BSF) Frass mereka. Dengan kerjasama petani pekebun kecil tempatan, Bioloop berhasrat untuk meningkatkan hasil tanaman petani ini melalui strategi pertanian jangka panjang dengan menggunakan fras mereka. Melalui proses ini, Bioloop akan dapat mewujudkan tanah yang sihat untuk pertanian dan berada di landasan yang betul untuk mencapai misi mereka untuk mengukuhkan keselamatan makanan Malaysia!

Projek oleh:

Selaras dengan SDG: