fbpx

Kerjasama dengan artis media Jack Cheong untuk Kempen Shape Your City Heineken yang dipamerkan di Hin Bus Depot di Pulau Pinang. Kempen ini juga menampilkan harp laser dan kotak cahaya kami.