Untuk Urbanscapes 2014 di Genting, kami mereka bentuk dan membina taman permainan di mana peserta mengepam air ke menara melalui basikal dan pam manual. Satu basikal digunakan untuk mengaktifkan lampu pada struktur.

Tinggalkan balasan Balasan