Memulakan kempen pengurusan sisa dalam perbandaran, termasuk pengaktifan di lapangan, pendidikan mengenai kitar semula, dan meletakkan sistem kitar semula.

Penglibatan: 3,589 rumah kediaman dicapai
11,077 kg barangan kitar semula diselamatkan dari tapak pelupusan sampah
4 pemasangan seni sisa binaan oleh masyarakat
Acara berdedikasi & jangkauan mengenai upcycling & kesedaran kemampanan

Tinggalkan balasan Balasan