fbpx

Program Pemecut Impak

Kami membantu bukan keuntungan dan organisasi inovatif menyelesaikan isu-isu alam sekitar yang mendesak dengan menyediakan akses kepada bengkel pembinaan kapasiti, kepakaran, dan dana benih.

Program Pemecut Impak kami memberi anda akses kepada

Mentor

Menyatukan rangkaian pakar kami dalam industri impak untuk membimbing dan membimbing peserta kami.

Latihan

Memupuk pertumbuhan keusahawanan dan organisasi melalui modul yang disusun termasuk pengurusan perniagaan, celik digital, kemahiran menyelesaikan masalah dunia sebenar, dan banyak lagi.

Pembiayaan

Menyediakan pembiayaan benih kepada peserta program untuk meningkatkan lagi projek dan organisasi mereka.

Bimbingan, latihan dan pembiayaan memperkasakan peserta dengan bimbingan, kemahiran dan sumber untuk menavigasi cabaran, mengembangkan keupayaan keusahawanan & organisasi dan mencapai matlamat dengan berkesan. Bersama-sama, ketiga-tiga elemen ini berfungsi untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan NGO dan perusahaan sosial, membantu mereka memaksimumkan kesan mereka dan menyumbang kepada kemajuan keseluruhan ke arah mencapai SDG.

Program Kami

Pemecut NGO alam sekitar

Program Pemecut NGO alam sekitar pertama di Malaysia, membina kumpulan NGO alam sekitar yang sangat berkesan, berpengaruh dan sinergetik yang akan membantu mewujudkan perubahan alam sekitar transformatif.

Ia merupakan pemecut 1 tahun berstruktur bagi meningkatkan kemahiran dan keupayaan organisasi NGO alam sekitar yang berpusat di Perak, khususnya untuk:

  • Memupuk kemahiran dan kecekapan NGO yang relevan;
  • Meningkatkan kemahiran pengurusan organisasi;
  • Membina keupayaan digital;
  • Meningkatkan kepakaran teknikal dan strategi komunikasi.

Pemecut Impak Sosial TEGAS

Pemecut Impak Sosial adalah program khusus untuk rakyat Sarawak yang ingin membawa projek dan impian keusahawanan mereka menjadi kenyataan.

Melalui pendedahan kepada kemahiran digital, alat, sumber dan mentor, program ini direka untuk menyokong pemula dan idea perniagaan sambil mengekalkan tema kemampanan, jangkauan, dan kesan sosial.

Lima perniagaan berimpak rakyat Sarawak telah dilatih dan dibimbing dalam:

  • Penglibatan sivik
  • Inisiatif Mampan
  • Pemikiran reka bentuk

Program Pembangunan Keusahawanan CIMB

Tujuannya adalah untuk membina minda keusahawanan yang memperkasakan NGO untuk menyelesaikan cabaran mereka sendiri melalui kaedah berikut:

  • Mendapat bimbingan alat pengurusan perniagaan melalui Program Pembangunan Keusahawanan Untuk NGO.
  • Mempunyai akses kepada inkubator &
  • Mempunyai akses kepada program pembiayaan

 

Bagi peserta untuk mengamalkan anjakan minda melalui penciptaan model perusahaan sosial dan peluang perniagaan.

Rakan Kongsi Kami