fbpx

Membina pemangkin untuk perubahan positif, dilengkapi dengan kemahiran, pengetahuan, dan rangkaian untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik

Program Pemecut Impak

Kami berhasrat untuk membina dan mengembangkan kapasiti pemangkin melalui program pemecut impak kami, dengan membolehkan akses kepada pendidikan dan penyelesaian inovatif, menyediakan platform untuk mengukuhkan lagi ekosistem.

Program Pemecut Impak

Rangka Kerja Program Impak Kami

Program Impak kami dibina di lima Bidang Fokus Teras yang telah dikenal pasti sebagai faktor pertumbuhan utama bagi organisasi, dan menjadi asas kepada semua reka bentuk program kami. Melalui ini, kami membantu peserta program kami mencipta penyelesaian berimpak tinggi yang sejajar dengan misi mereka. Rangka Kerja kami menyediakan pelan hala tuju yang komprehensif yang membolehkan peserta memacu perubahan dengan berkesan.

Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam mempromosikan tujuan dan impak organisasi. Bidang tumpuan ini direka untuk membantu peserta program kami membuat pelan komunikasi yang mantap dan strategi kempen yang mempromosikan inisiatif mereka kepada orang ramai yang lebih luas. Bersama-sama, kami menilai metrik jangkauan pengguna dan mengenal pasti sebarang jurang yang perlu ditangani. Perkongsian dan kerjasama yang kami peroleh membolehkan peserta kami mencapai impak yang lebih besar dan menjangkau khalayak baharu.

Kawasan tumpuan ini direka untuk membantu peserta kami menilai saiz dan skala masalah yang ingin mereka selesaikan. Kami bekerjasama dengan mereka untuk membangunkan Teori Perubahan yang menggariskan intervensi yang diperlukan untuk mencapai matlamat mereka. Peserta kami kemudiannya dibimbing untuk menetapkan sasaran persekitaran dan impak sosial, yang boleh dijejaki dan dinilai sepanjang program ini. Dengan menetapkan matlamat yang jelas dan mengukur kemajuan, peserta kami dapat memastikan bahawa usaha mereka sejajar dengan misi mereka.

Teknologi adalah alat berkuasa yang boleh membantu organisasi memacu perubahan dan mencapai matlamat impak mereka. Bidang tumpuan Penggunaan Teknologi kami membantu peserta kami memanfaatkan kemajuan teknologi terkini untuk mencipta penyelesaian inovatif. Kami membantu dengan transformasi digital dan sokongan laman web, membolehkan peserta kami meningkatkan kehadiran dalam talian mereka dan menarik khalayak yang lebih besar. Kami juga menyediakan akses kepada teknologi untuk penciptaan dan penjejakan impak, termasuk IoT dan platform digital, serta mencipta model pangkalan data untuk penjejakan impak, membolehkan peserta kami mengukur dan melaporkan kemajuan mereka dengan berkesan.

Kawasan tumpuan Pembangunan Bakat direka untuk membantu peserta kami mengembangkan keupayaan organisasi mereka dan mencapai matlamat mereka. Kami menyediakan pelan pembelajaran dan pembangunan dalaman yang mengenal pasti jurang pengetahuan dan menyediakan latihan untuk membantu mengisi jurang tersebut. Peserta kami akan mendapat akses kepada pakar teknikal dan mentor yang boleh membimbing mereka dalam perjalanan mereka. Program kami juga membolehkan pembangunan kapasiti komuniti yang membolehkan peserta kami berhubung dengan usahawan impak lain, membina rangkaian sokongan yang dapat membantu mereka memacu kesan.

Pertumbuhan organisasi adalah penting untuk memastikan bahawa organisasi yang memberi impak seperti perusahaan sosial dan NGO dapat terus memacu impak dan mencapai misi mereka. Kawasan tumpuan Pertumbuhan Organisasi kami direka untuk membantu peserta kami membuat strategi pembiayaan dan padang kepada pembiaya yang berpotensi. Kami membantu mereka mengenal pasti saluran pendapatan dan jualan yang akan membolehkan mereka meningkatkan kesannya dengan berkesan. Program kami juga menyediakan pengiktirafan dan akses kepada program yang lebih besar, membolehkan peserta kami membina reputasi mereka, menjangkau khalayak baru, dan mengembangkan kumpulan pembiayaan mereka.

Program Pemecut Impak kami memberi anda akses kepada:

Mentor

Akses kepada panduan pakar dalam industri impak untuk pertumbuhan dan kejayaan

Latihan

Perniagaan, celik digital, kemahiran menyelesaikan masalah, dan banyak lagi untuk memupuk keusahawanan dan pertumbuhan organisasi

Pembiayaan

Sokongan kewangan untuk menskalakan projek dan organisasi, mempercepatkan kesan

Portfolio Kami

Pemecut NGO alam sekitar

Program Pemecut NGO alam sekitar pertama di Malaysia, membina kumpulan NGO alam sekitar yang sangat berkesan, berpengaruh dan sinergetik yang akan membantu mewujudkan perubahan alam sekitar transformatif.

Ia merupakan pemecut 1 tahun berstruktur bagi meningkatkan kemahiran dan keupayaan organisasi NGO alam sekitar yang berpusat di Perak, khususnya untuk:

 • Memupuk kemahiran dan kecekapan NGO yang relevan;
 • Mengembangkan organisasi
 • kemahiran pengurusan;
  Membina keupayaan digital;
 • Meningkatkan kepakaran teknikal dan strategi komunikasi.

Pemecut Impak Sosial TEGAS

Pemecut Impak Sosial adalah program khusus untuk rakyat Sarawak yang ingin membawa projek dan impian keusahawanan mereka menjadi kenyataan.

Melalui pendedahan kepada kemahiran digital, alat, sumber dan mentor, program ini direka untuk menyokong pemula dan idea perniagaan sambil mengekalkan tema kemampanan, jangkauan, dan kesan sosial.

Lima perniagaan berimpak rakyat Sarawak telah dilatih dan dibimbing dalam:

 • Penglibatan sivik
 • Inisiatif Mampan
 • Pemikiran reka bentuk

Program Pembangunan Keusahawanan CIMB

Tujuannya adalah untuk membina minda keusahawanan yang memperkasakan NGO untuk menyelesaikan cabaran mereka sendiri melalui kaedah berikut:

 • Mendapat bimbingan alat pengurusan perniagaan melalui Program Pembangunan Keusahawanan Untuk NGO.
 • Mempunyai akses kepada inkubator &
 • Mempunyai akses kepada program pembiayaan

Bagi peserta untuk mengamalkan anjakan minda melalui penciptaan model perusahaan sosial dan peluang perniagaan.

Rakan Kongsi Program