Foto oleh Vonecia Carswell di Unsplash

Sama ada negara atau rakyatnya, kita semua aktif dalam usaha untuk memperbaiki taraf hidup kita. Walau bagaimanapun, kemungkinan kejayaan kita dikaitkan dengan komuniti yang kita tinggali. Sebagai contoh, anda boleh mempunyai rumah yang indah, dilengkapi sepenuhnya untuk keselesaan anda. Tetapi, jika lokasi rumah berada dalam komuniti dengan kadar jenayah yang sangat tinggi, taraf hidup anda pasti akan terjejas tidak kira betapa baiknya tempat itu.

Dalam erti kata lain, agar sesebuah negara berjaya secara keseluruhannya, kita mesti mempunyai komuniti yang berkembang maju terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita pergi tentang mencapai itu?  Di sinilah pembangunan komuniti datang. Pembangunan komuniti di terasnya adalah untuk membina komuniti melalui amalan-amalan yang menjurus ke arah meningkatkan komuniti, menjadikan mereka lebih kuat dan berdaya tahan.

Oleh kerana sesebuah negara tidak ada apa-apa tanpa rakyatnya, sangat penting bahawa keperluan rakyat dipenuhi, sama ada kadar jenayah yang rendah, peluang pekerjaan, pencegahan gelandangan atau bahkan mengurangkan penyebaran penyakit.

Yang terakhir sangat relevan dengan iklim saat ini. Contoh yang sempurna ialah Suku Apache Gunung Putih di Arizona Amerika Syarikat, suku asli ini memperlahankan penyebaran virus COVID-19 dan membantu mengurangkan kadar kematian melalui gabungan pengesanan kontak yang sengit, pengawasan individu berisiko tinggi dan vaksinasi. 

Apa yang membuat ini benar-benar menginspirasi adalah bahawa Suku White Mountain Apache adalah komuniti terpinggir yang menghadapi ketidaksamaan sistematik dan kesihatan, dengan beberapa generasi semua hidup di bawah satu bumbung, menjadikan mereka salah satu komuniti yang paling berisiko. Kejayaan mereka dalam membendung virus dan mengurangkan kadar kematian, jauh lebih baik daripada kebanyakan negara AS, dalam komuniti mereka boleh diiktiraf untuk bekerjasama dan memastikan konsistensi dalam usaha mereka, walaupun selepas kadar kematian telah dikurangkan dengan ketara.

Foto oleh Daniel Funes Fuentes di Unsplash

Anda mungkin tidak dapat mengawal semua perkara buruk yang berlaku di sekeliling anda. Sebagai contoh, pandemik yang meluas, tetapi apa yang anda boleh mengawal adalah bagaimana anda bertindak balas terhadap mereka. Theodore Roosevelt mengatakan yang terbaik ketika ia mengatakan "Lakukan apa yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki, di mana Anda berada."

Dalam tahun-tahun kami dalam pembangunan komuniti, kami hidup dengan falsafah ini, kami percaya pembangunan komuniti bermula dengan kami sebagai individu. Ia adalah perbuatan sengaja dan kolektif bekerjasama untuk meningkatkan bandar-bandar kita dan komuniti di dalamnya. 

Inisiatif Beyond Bins kami adalah contoh yang baik dari kepercayaan ini. Kami berhasrat untuk menampung komuniti dengan peluang kitar semula dan pada masa yang sama membolehkan mereka menjana pendapatan kecil daripada usaha mereka. Dengan iklim semasa dan orang-orang yang berjuang untuk terus bertahan, keperluan untuk kemahiran dan amalan alternatif untuk membuat akhir bertemu telah menjadi lebih jelas daripada sebelumnya. Dengan inisiatif Beyond Bins, kami bukan sahaja berhasrat untuk mendidik dan mewujudkan minda yang mampan tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat terpinggir di Malaysia.

Begitu juga, kami secara aktif berdiri untuk melindungi pelajar Malaysia sama ada dari segi fizikal, mental atau emosi. Komitmen kami dicerminkan dalam menandatangani ikrar untuk berdiri dalam solidariti dengan pelajar dan menyeru untuk membaik pulih sistem kaunseling sekolah. Rayuan bantuan ini telah dibawa oleh pelajar-pelajar yang berurusan dengan sikap memecat dan sistem sekolah yang gagal dalam perkhidmatan kaunseling mereka. Kejahilan dan kekurangan inisiatif dalam menyediakan kaunseling yang betul boleh merosakkan dan membawa kepada kehilangan kepercayaan dalam sistem. Dengan menolak perubahan, kita akan dapat melindungi belia dan membolehkan generasi yang perkasa dengan sistem sokongan yang kuat. 

Pembangunan komuniti yang berjaya memerlukan usaha sama di kalangan pihak berkepentingan, dengan matlamat yang sama untuk berusaha ke arah menentukan dan menyelesaikan isu-isu dalam komuniti. Pembangunan komuniti bukanlah satu usaha yang utama oleh kerajaan, sebaliknya sektor swasta dalam komuniti yang terlibat dan mengambil tindakan. Sebagai contoh, organisasi swasta dan juga anda. Anda boleh mengejar matlamat pembangunan dalam komuniti anda. 

Foto oleh Mathew Schwartz di Unsplash

Inisiatif pembangunan komuniti boleh datang dalam pelbagai bentuk...

  1. Sukarela
  • Terdapat banyak peluang sukarelawan di seluruh Malaysia yang boleh anda kejar—mengajar kelas Bahasa Inggeris, mengambil bahagian dalam projek kitar semula, membantu mengubahsuai sekolah dalam komuniti terpinggir, mendorong kesedaran untuk kempen penyakit dan banyak lagi. Sebagai sukarelawan, anda akan menyumbang untuk memperbaiki kehidupan mereka yang kurang bernasib baik dan membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Satu perkara yang penting untuk diingati ialah inisiatif akar umbi tidak akan berjaya tanpa sukarelawan seperti anda. 

  1. Pendidikan
  • Kita semua biasa dengan peribahasa Inggeris "Berikan seorang lelaki ikan dan anda memberi makan kepadanya selama sehari. Ajar seorang lelaki bagaimana untuk ikan, dan anda memberi makan kepadanya seumur hidup." Itulah kuasa pendidikan—membasmi kemiskinan melalui kecukupan diri. Pendidikan merupakan salah satu faktor penyumbang yang paling penting kepada pembangunan sesebuah masyarakat dan negara. Melalui sistem pendidikan yang berkualiti datang peluang pekerjaan dan pendapatan, peningkatan produktiviti dan taraf hidup yang lebih tinggi secara keseluruhan. 
  • Contohnya ialah Peluang Biasiswa Mereka. Melalui peluang Biasiswa mereka. Kami mahu membantu belia memasarkan kemahiran mereka dan memanfaatkan platform digital untuk mendapatkan pekerjaan dalam ekonomi digital yang baru muncul ini.

  1. Tandatangan petisyen
  • Difahamkan tidak mempercayai kesan petisyen itu. Lagipun akta itu memerlukan usaha yang sangat sedikit dan hampir berasa layan diri, dalam erti kata membuat kita berasa baik, bukannya membuat perbezaan. Tapi percayalah prosesnya! Kesan petisyen dalam talian jauh dan bermakna lebih banyak daripada keputusan segera. Pada tahun 2020 misalnya petisyen untuk mempercepatkan Rang Undang-Undang Gangguan Seksual, yang ditandatangani oleh 512 rakyat Malaysia, telah dibacakan di parlimen, menggesa dewan untuk mempertimbangkan keseriusan perkara itu dan kesannya kepada negara.

Melabur masa dan usaha ke dalam pembangunan komuniti semakin penting kerana ia menyediakan bandar-bandar asas dibina untuk meningkatkan kebajikan rakyat mereka. Membina komuniti yang kukuh dan berkembang maju menarik bakat yang berpotensi, peluang perniagaan dan kemakmuran keseluruhan. Walau bagaimanapun, perubahan tidak dapat dielakkan dan dengan itu datang cabaran baru. Pembangunan komuniti tidak boleh dilihat sebagai penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh komuniti, tetapi sebaliknya satu cara untuk memperbaiki kehidupan dan menyuburkan komuniti berdaya tahan yang mampu menghadapi kesulitan. Seperti tanpa itu, pertumbuhan dan kejayaan ekonomi dihalang.