Meningkatkan komuniti dan mengubah nilai sisa melalui RIPPLE, sebuah projek A.R.C. Challenge Malaysia oleh British Council

Biji-biji Initiative bekerjasama dengan Universiti Falmouth dalam projek Projek Inovasi Bertanggungjawab untuk Kehidupan dan Alam Sekitar (RIPPLE) melalui 'Kesedaran, Daya Tahan dan Kerjasama' A.R.C. Challenge Malaysia oleh British Council. Melalui A.R.C. Challenge Malaysia, salah satu inisiatif British Council dalam membawa kepada COP26, Biji-biji Initiative berharap dapat bekerjasama dengan Falmouth [...]

Kuasa inovasi sosial yang diterajui belia

Apakah inovasi sosial? Inovasi sosial adalah proses membangun dan menggunakan penyelesaian yang berkesan untuk menyelesaikan isu-isu sosial dan alam sekitar sistemik dalam menyokong kemajuan sosial. Penyelesaian ini sering memerlukan kerjasama di seluruh dunia kerajaan, perniagaan dan bukan keuntungan.  Secara umum, inovasi sosial memberi tumpuan kepada idea dan penyelesaian yang mencipta nilai sosial, dan [...]